Skorstensrenovering

Renovering

Efter många års slitage av väder och vind, samt med stora temperaturskillnader som följd av oregelbundet användande, ger din skorsten till slut vika. Fogarna i rökkanalen vittrar sönder och konsekvensen blir att skorstenen läcker ut rökgaser till angränsande kanaler eller ännu värre ut i ditt hem. Sprickor i rökkanalen kan även leda till stor brandrisk, då glöd kan leta sig in, där det sedemera ligger och pyr.

Glidgjutning

Glidgjutning är den metod vi först och främst använder i rökkanaler avsedda för eldning med fastbränsle. Fördelen med denna metod är att arean bibehålls, vilket därav inte minskar draget i skorstenen vilket ger bättre effekt. Vid glidgjutning, tätas kanalen med Ce-märkt cementbaserat bruk vilket appliceras uppifrån, medan ett verktyg nerifrån pressar upp bruket mot sidorna. Metoden är väl beprövad och är ett säkert och prisvärt alternativ för att täta rökkanaler, varav vi därför lämnar 10 års garanti på utfört arbete.

Insatsrör/Slang

När rökkanalen är svårt vinklad, är insatsrör den enda egentliga lösningen för att få kanalen tät. Även när arean måste minskas för att få bättre effekt, eller när uppenbara kondensproblem uppstått används denna metod. Insatsrör finns i flera olika fabrikat och utföranden, vilket därför oftast skräddarsys för just din skorsten. Insatsröret förs i uppifrån skorstenen och muras sedan fast i båda ändar med olika sorters stosar, mellanrummet mellan rökkanalens skiljeväggar och slangen/röret fylls med vermikulit. (brandfast isoleringsmaterial) Insatsrören är tillverkade av rostfritt syrafast material.

Oavsett vilket alternativ som krävs för att renovera din skorsten får du en skriftlig offert efter ett  kostnadsfritt hembesök.

Tänk på att behörig besiktningsman skall besiktiga anläggningen innan den tas i bruk.